Felsökning och Problemlösning

Support och service för
LED-skärmar

Telefonsupport

Växel

Jour

IT-support

0521-25 55 90

070-342 52 73

070-409 81 90

Fjärrsupport

Vid fjärrsupport krävs Internet-uppkoppling.
Ladda ner Teamviewer:Observera att denna sida är endast riktlinjer för enklare fel varav dolda problem kan finnas i all teknik. Vi finns alltid på telefon för att hjälpa er.

Viktigt: Börja alltid med att se över om ström finns om LED-skärmarna är svarta. Ofta ett problem som misstas och förbigår.

Snabbguide för genomgång av ström

Hur ser problemet ut?


Vissa bilder kommer från tillverkare

Kabinett/modul visar konstig bild

Mottagarkortet eller modul får inte ström. Det kan också innebära att det är trasigt och behöver bytas.

Steg för steg problemlösning

Ingen signal mellan moduler

Högst troligtvis att flatkabeln mellan modulerna har lossnat eller börjat glappa.

Steg för steg problemlösning

Problem med signal alt. ström

Strömproblem eller problem med signalen inte kommer fram från föregående skärm-kabinett.

Steg för steg problemlösning

Problem med signalkabel

När man använder backup-slinga och man har två ström/signal-brott uppstår detta problem.

Steg för steg problemlösning

Helt svart på LED-skärmen

Skärmen får antigen ingen ström eller signal. Se till att skärmen inte är avstängd manuellt via datorn.

Steg för steg problemlösning

Tappat kalibrering/färger


Kontakta oss för support

Tappat LED-konfiguration


Kontakta oss för support

Tappat skärm-konfiguration


Kontakta oss för support

Datorn hittar inte LED-skärmen

Dubbelkolla att USB-kabeln mellan dator och särningskort sitter i och klicka "Retry".

Datorskärmen är svart

LED-skärmen funkar men datorn visar svart, varav datorn tror att bara LED-skärmen är ikopplad.

Steg för steg problemlösning

Kan inte spela upp videoklipp

Datorn saknar codecs-pack för format såsom MOV/MP4, eller fel vid exportering av videoklipp.

Ladda Ner Codecs

Varningsmeddelande om .NET

Datorn behöver uppdatera eller installera om .NET Framework för att kunna köra programmet.

Ladda Ner fix

Saknar du svaret på ditt problem?

Ring oss på 0521-25 55 90

Snabbguide för genomgång av ström


1. Se till att alla strömkontakter sitter i mellan elcentralen och LED-skärmen.


2. Vid använing av el/byggcentral, om endast vissa uttag fungerar eller om strömmen beter sig underligt kan det vara en fas som har slagit.


3. Slår säkringar/jordfelsbrytaren direkt?:


1. Ta ut alla strömkontakter, vänta 10 sek. Sätt i varje strömkontakt för sig med 10 sek mellanrum för att minska och förhindra strömspikar.


2. Slår säkringarna igen, försök tvinga upp säkringen ett par gånger för att komma över strömspiken.


3. Om säkringarna slår efter du satt i ett par kontakter, ofta en indikation av att det inte finns tillräckligt ström.


1. Om det går, fördela strömmen till flera elcentraler.


2. Sätt i första strömkontakten, minska ljusstyrkan, sätt i nästa strömkontakt, minska ljusstyrkan osv. tills alla kontakter är i och skärmen lyser helt. Observera att strömmen kan slå igen ifall ljusstyrkan sätts på för hög styrka efteråt.

Kabinett eller modul visar konstig bild

Mottagarkortet eller modul får inte ström. Det kan också innebära att det är trasigt och behöver bytas.


Om hela kabinetten ser konstig ut:

1. Öppna dörren/baksida av kabinetten för att se att alla nätaggregat lyser som indikerar att det finns ström. Viktigt: Vissa modeller har en röd strömbrytare för nätaggregaten, se till att ingen av dom är avslagna.


2. Kolla och se om mottagarkortet lyser och blinkar grönt

- Om kortet lyser rött, dubbelkolla med att nätverkskabeln/signalkabeln sitter i ordentligt.

- Om bilden fortfarande är konstig behövs mottagarkortet bytas.Om endast en modul ser konstig ut

1. Öppna dörren/baksidan av kabinetten. Se till att den gråa flat-kabeln sitter i mellan modulerna, använd kontaktspray vid dålig kontakt och testa byt flat-kabel (alt. låna från annan modul tillfälligt).


2. Se till att modulen får tillräckligt med ström. Exempelvis om kontakten har bildat korrosion kan strömstyrkan variera vilket kan orsaka att modulen ser konstig ut eller lyser varierande och man behöver rengöra/skrapa av alt. byta kabel.


3. Testa koppla förbi (bypass) föregående modul för att utesluta om problemet ligger i signalen från förra modulen eller i modulen där problmet syns

- Modulen där problemet sitter bytas. Om förbikopplingen löste problemet är det den modulen som behöver bytas.

Ingen signal mellan moduler

Högst troligtvis att flatkabeln mellan modulerna har lossnat eller börjat glappa.


1. Öppna dörren/baksida av kabinetten


2. Se till att den gråa flat-kabeln sitter i, använd med kontaktspray om det skulle glappa, testa byt av flat-kabel.


3. Mät strömmen för att se att ström kommer från föregående modul samt att strömkabeln inte har korrision.


4. Byt modul

Problem med signal eller ström

Strömproblem eller problem med signalen inte kommer fram från föregående skärm-kabinett.


1. Dubbelkolla att ström kommer fram. (Snabbguide)


2. Kolla att signal kommer fram genom att öppna baksidan/dörren och se om mottagarkortet blinkar.


1. Om kortet blinkar grönt betyder det att LED-skärmen får bild.


2. Gå in i datorn och se om någon specifik yta på skärmen är svart. Exempelvis om 'LED Player' som spelar upp animationer har en svart yta.


3. Öppna 'LED Editor' och markera ytan med musen, då ser du hörn som du kan dra ut bilden till hela ytan, spara och klicka play.


4. Visar det ändå svart behövs hubb-kortet med flatkablar behöver bytas.


3. Om det inte lyser eller lyser rött betyder det att ingen signal kommer fram.


1. Gå in i LED mjukvaran och välj "Turn off LED screen power" och starta om skärmen med "Turn on LED screen power" med lösen 888.

Problem med signalkabel

När man använder backup-slinga och man har två ström/signal-brott uppstår detta problem.


1. Dubbelkolla att ström finns till mitten-kabinetterna som är svarta. (Snabbguide)


2. Kolla signalkablar vid första svarta kabinetterna på båda sidor.


3. Om hela längden fungerar när du har fixat ett av två brott betyder det att backup-signalen skickas från andra hållet. Koppla ut signalkabeln från ena sidan för att se vart det sista brottet är.

Helt svart på LED-skärmen

LED-Skärmen får i första fall antigen ingen ström eller signal. Se till att skärmen inte är avstängd manuellt via datorn.


1. Dubbelkolla att ström finns till första skärmkabinetten. (Snabbguide)


2. Kolla status på sändningskortet. Röd diod visar om det finns ström till kortet.

Grön diod blinkar: (bild skickas fram)

- Kolla så att nätverkskabeln sitter i ordentligt och inte är skadad på vägen etc.

- Kolla så att ljusstyrkan inte är inställd på 0%
Linsn: Klicka på "Option" -> "Set Brightness/Contrast/Color(B)"
Novastar: Klicka på solikonen "Brightness"

- Kolla status på mottagarkortet

- Om det blinkar grönt betyder det att skärmen får bild, men att "hubb-kortet" där alla flatkablar kopplas in behöver bytas.Grön diod lyser inte: (ingen bild skickas fram)

- Kolla i datorn så att skärmarna inte är inställda på att vara avstängda eller schemalagda att vara avstängda.

Sätt på skärmen via datorn
Linsn: "Option" -> "Turn on LED screen power"
Novastar: "Screen control" -> "Normal"

Öppna schemaläggaren
Linsn: "Option" -> "Schedule Table"

- Högerklicka på skrivbordet, välj "Skärmupplösning". Dubbelkolla att datorn är inställd på "Flera bildskärmar: Spegla dessa bildskärmar" och inte är avstängd. Klicka Verkställ.


Om inget lyser:

Sändningskortet för antigen ingen ström, eller har ett mer allvarligt fel att man behöver byta ut sändningskortet.

Datorskärmen är svart

LED-skärmen funkar men datorn visar svart, varav datorn tror att bara LED-skärmen är ikopplad.


1. Kolla att alla kablar sitter i mellan skärm och styrdator.

2. Kolla att datorskärmen är påslagen

3. Kolla att skärmen är inställd på att visa bild från rätt videoingång ex. VGA/DVI etc.

4. Starta om datorn.

5. Om skärmen fortfarande är svart:

1. Ta ut kabeln mellan dator och sändningskortet, starta om datorn.

2. Om skärmen fortfarande är svart:

1. Koppla in skärmen på samma port som sändningskortet tidigare satt.

2. Högerklicka på skrivbördet och välj ”Skärmupplösning”

1. Ställ in enligt bilden: ”Flera bildskärmar: Tvinga anslutning till: ”, Verkställ.

2. Ställ in enligt bilden: ”Flera bildskärmar: Spegla dessa bildskärmar”, Verkställ.

3. Stäng av datorn, sätt tillbaka kablarna på rätt plats. Starta datorn.

3. Om du har bild:

1. Koppla in kabeln mellan dator och sändningskort när datorn är igång.

2. Högerklicka på skrivbordet och välj ”Skärmupplösning”

1. Ställ in enligt bilden: ”Flera bildskärmar: Spegla dessa bildskärmar”, Verkställ

3. Starta om datorn.