Rör-AndersFlertal projekt vi har gjort saknar bilder samt många bilder har tagits med mobilkamera.